Visuel identitet on- og offline: Servicebyen case

Company case: Servicebyen.dk – ny visuel identitet: logo, papirlinje og website. Visuel identitet opbygget omkring genkendelighed og superenkel symbolik: Virksomheden er en online platform til formidling af serviceydelser i et stort fagligt spænd. Der er brug for at samle trådene grafisk, sådan at selve siden fremstår med sin egen identitet og det at stå “i…
Read more