Hjemmeside i Wordpress - Jeg laver den for dig, eller hjælper dig med at lave den selv!

Visuel identitet on- og offline: Servicebyen case

Visuel identitet on- og offline: Servicebyen case

Servicebyen_CI

Company case: Servicebyen.dk – ny visuel identitet: logo, papirlinje og website. Visuel identitet opbygget omkring genkendelighed og superenkel symbolik: Virksomheden er en online platform til formidling af serviceydelser i et stort fagligt spænd. Der er brug for at samle trådene grafisk, sådan at selve siden fremstår med sin egen identitet og det at stå “i stald” på siden er et kvalitetsstempel i sig selv. Løsningen her handler om at tildele hver faggruppe et ikon, så alle grupper visuelt sidestilles, og de blå cirkler symboliserer, at her finder man en service. Logoet er en blå (service-)cirkel over byens tage (illustreret som en grøn vinkel). Samtidig giver den grafiske form mindelser om en person, der arbejder – det minder lidt om trafikskilt med fx vejarbejder el.lign. Website, tryksager mv. er holdt helt enkle med “fag-ikonerne” som central, brugervenlig guide – det eneste andet grafiske element er ‘textur-tapetet’, et mønster lavet af logoets elementer sat sammen. Farverne er valgt med henblik på dels genkendelighed ift. den gamle hjemmeside og Servicebyens hidtidige grafiske identitet, dels fordi de blå og grønne fungerer rigtig godt som ‘fagneutrale’ farver – kun brudt af accenter af grå, sort, hvid og orange (i en præcis komplementær af den blå).

Gem